Poznaj naszą ofertę
Wielobranżowa weryfikacja projektów budowlanych i wykonawczych

Redefiniujemy pojęcie odbioru dokumentacji projektowej!

Doceń wartość znalezienia oszczędności poprzez eliminację błędów lub optymalizację rozwiązań w dokumentacji projektowej. Jesteś Inwestorem, zleciłeś wykonanie dokumentacji projektowej obiektu i czekasz na jej otrzymanie? Czy jesteś w stanie stwierdzić, czy przekazywana Tobie dokumentacja jest kompletna i wykonana poprawnie? Oczekujesz kompletnego projektu z wszelkimi niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki którym Twoja inwestycja powstanie szybko i bez większych trudności. Ale czy masz pewność, że taki produkt właśnie otrzymasz? Sprawdź czy Twój projekt jest optymalny pod kątem rozwiązań technicznych i dostosowany do Twoich możliwości finansowych.

Poznaj usługę, dzięki której odbiór dokumentacji będzie dla Ciebie mniej stresujący. Nasz zespół zweryfikuje jej kompletność, kolizje, szczegółowość, słuszność przyjętych rozwiązań i ich wpływ na koszty. Otrzymasz audyt dokumentacji z wyszczególnionymi uwagami i opiniami. Kiedy my będziemy analizować projekt, Ty będziesz miał czas skupić się na innych ważnych sprawach. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie – zrealizowaliśmy już wiele inwestycji na podstawie dokumentacji o bardzo różnorodnej jakości. To doświadczenie nie do przecenienia. Wykorzystaj naszą wiedzę, dzięki której ograniczysz problemy w przyszłości. Modyfikacja rozwiązań projektowych w fazie opracowywania dokumentacji jest dużo tańsza niż na etapie realizacji inwestycji. Wstrzymanie prac budowlanych na czas uzupełnienia projektu zawsze jest kosztowne. Zyskaj dzięki tej usłudze merytoryczne wsparcie podczas rozmów z projektantami i wykonawcami.

Uważasz, że to nie dla Ciebie bo to drogie rozwiązanie, zatrudniać kolejne osoby do weryfikacji projektu, który zlecasz innym specjalistom? Cena usługi zależy od stopnia skomplikowania projektu i jakości dokumentacji. Lokalizacja obiektu nie ma dla nas znaczenia. Zyskaj pewność i czas. Pamiętaj że MNIEJ pieniędzy wydanych na błędy projektowe i zyskanych w optymalizacji rozwiązań, daje WIĘCEJ pieniędzy na przykład na podniesienie standardu obiektu. Po przyjęciu naszej oferty zorganizujemy spotkanie całego zespołu online lub na żywo, ustalimy wspólne cele i oczekiwania. Następnie zdalnie zajmiemy się Twoim tematem, a Ty otrzymasz audyt i omówimy go w kolejnej rozmowie. Nic bardziej prostszego.

Zadzwoń i opowiedz nam o swoim projekcie.