Zobacz realizacje
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej w Żołędowie gmina Osielsko

Inwestor: Inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w zabudowie wolnostojącej w Osielsku

Inwestor: Inwestor prywatny
Pełniona rola: Inspektor nadzoru

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej w Osielsku

Inwestor: Inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budynki mieszkalne jednorodzinne w Żołędowie

Inwestor: Osiedle Słoneczne sp. z o.o.
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budynek jednorodzinne wolnostojący w Bydgoszczy

Inwestor: Inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budowa zespołu szkół w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Pełniona rola: Z-ca kierownika projektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Zielonce

Inwestor: inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budowa budynku magazynowego w m. Zamość gmina Szubin

Inwestor: inwestor prywatny
Pełniona rola: Inspektor nadzoru

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Murowańcu

Inwestor: inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Zamczysko w Bydgoszczy

Inwestor: inwestor prywatny
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budowa zjazdu i wiaty dla karetek oraz przebudowa Izby Przyjęć, Oddziału Położniczno-Ginekologicznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej (realizacja na czynnym obiekcie)

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
Pełniona rola: Kierownik budowy

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy – Modernizacja Zabytkowego budynku nr 16

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Pełniona rola: Kierownik robót

Modernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy polegająca na dostosowania do aktualnie obowiązujących wymagań (realizacja na czynnym obiekcie)

Inwestor: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Pełniona rola: Kierownik robót

Adaptacja powierzchni istniejącego lokalu na potrzeby showroomu Samsunga w budynku Mokotów New City w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15

Inwestor: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Pełniona rola: Koordynator kontraktu

Budowa Domu Studenckiego nr 3 z wewnętrznymi instalacjami przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

Inwestor: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pełniona rola: Inżynier budowy

Modernizacja i rozbudowa obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy – budynek C i D

Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pełniona rola: Inżynier budowy