Zobacz realizacje
Remont ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Pełniona rola: Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej

Przebudowa drogi powiatowej w izbicy Kujawskiej

Inwestor: SP Włocławek
Pełniona rola: Kierownik budowy w branży drogowej

Przebudowa drogi powiatowej Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice

Inwestor: SP Płońsk
Pełniona rola: Kierownik budowy w branży drogowej

Budowa ul. Zakopiańskiej i ul. Krakowskiej w Niwach

Inwestor: Urząd Gminy w Osielsku
Pełniona rola: Kierownik robót drogowych

Budowa ul. 3 maja w Pruszczu Pomorskim

Inwestor: Urząd Miasta Pruszcz Pomorski
Pełniona rola: Kierownik robót drogowych

Rozbudowa układu drogowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy wraz z budową mostu nad kanałem bydgoskim

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Pełniona rola: Kierownik robót branży drogowej

Układ drogowy przy budowie Centrum dystrybucji Lidla w Bydgoszczy

Inwestor: Lidl Polska
Pełniona rola: Kierownik robót branży drogowej

Rozbudowa Kujasko-Pomorskiego Centrum Pulmunolgii w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w Toruniu
Pełniona rola: Kierownik robót branży drogowej

Przebudowa ulicy Rybaki w Bydgoszczy

Inwestor: MWIK w Bydgoszczy
Pełniona rola: Kierownik robót drogowych

Trasa Średnicowa w Grudziądzu

Inwestor: GDDKIA w Bydgoszczy
Pełniona rola: Starszy Laborant pracowni Diagnostyki Nawierzchni

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy

Inwestor: GDDKIA w Bydgoszczy
Pełniona rola: Starszy Laborant pracowni Diagnostyki Nawierzchni