Zobacz realizacje
Instalacja wentylacji i klimatyzacji, nawilżania adiabatycznego, ogrzewania, chłodnictwa wraz z pełnym kondycjonowaniem warunków wewnętrznych dla pomieszczeń lęgowych i klujnikowych w przemyśle drobiarskim

Pełniona rola: projektant i kierownik robót branży sanitarnej