Nasz Zespół
Malwina Wilbrandt-Fritzkowska
Inspektor nadzoru inwestorskiego Branża konstrukcyjno-budowlana
Malwina już podczas studiów na specjalizacji Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Politechnice Gdańskiej wiedziała, że budowa to jej miejsce. Wciąż chętna pogłębiać swoje umiejętności skończyła także studia podyplomowe na kierunku Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego. W 2013 roku zdobyła uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Należy do Pomorskiej Izby Inżynierów budownictwa oraz jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pracowała dla dwóch dużych firm budowlanych. Przeszła ścieżkę kariery od inżyniera budowy, przez koordynatora kontraktu, kierownika robót, kierownika budowy, do kierownika kontraktu. Jednocześnie podnosiła swoje kompetencje przez ukończenie Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz zdając certyfikat kierowania projektami w metodologii Prince II Foundations. Oprócz pracy w firmie wykonawczej współpracowała z pracownią projektową, dobierając do projektów aktualnie stosowane materiały i technologie oraz pisząc specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót. Wspomagała także inwestorów, tworząc programy funkcjonalno-użytkowe. Rozwój osobisty jest dla niej bardzo ważny. Zdobywając różnorodne doświadczenia postanowiła założyć własną firmę. Jej misją jest przekazywać swoją wiedzę i pomoc klientom. Obecnie pracuje nie tylko pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, czy koordynatora inspektorów przy nadzorach wielobranżowych, ale również wykorzystując swoje „cenne” oko jako wsparcie dla kupujących inwestycje budowlane.
Łukasz Fritzkowski
Inspektor nadzoru inwestorskiego Branża elektryczna
Łukasz od ponad 20 lat, bo już od czasów nauki w technikum, zajmuje się szeroko rozumianą inżynierią elektryczną. Ukończył studia na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe o nazwie Energooszczędne instalacje elektryczne na Politechnice Łódzkiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej. Swoje zadania realizował zarówno z ramienia wykonawcy, jak i inwestora. Również dwa lata zajmował się projektowaniem instalacji elektrycznych. Zdobywając doświadczenie jako uczestnik każdej ze stron procesu inwestycyjnego, nabył umiejętność minimalizacji problemów przy realizacji – począwszy od wnikliwej weryfikacji projektu i zawartych w nim rozwiązań technicznych, poprzez akceptację materiałów proponowanych przez wykonawcę, bieżące kontrole postępu robót na budowie i odbiory robót, rozwiązywanie wielu problemów technicznych, kończąc na szczegółowych sprawdzeniach protokołów pomiarowych i dokumentacji powykonawczej. Powyższe zawsze przyczynia się do ograniczenia liczby awarii, zmniejszenia kosztów realizacji i eksploatacji obiektów. Dogłębne rozumienie elektrycznych zjawisk fizycznych oraz ich wnikliwa analiza powoduje, że budowane pod jego nadzorem instalacje elektryczne zawsze działają właściwie, a co najważniejsze są bezpieczne dla użytkowników obiektów budowlanych.
Krzysztof Nowak
Inspektor nadzoru inwestorskiego Branża sanitarna
Krzysztof ukończył specjalizację Instalacje Sanitarne na kierunku Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Już na etapie studiów większość wolnego czasu poświęcał zdobywaniu szerszej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Nie straszne mu są wszelkie instalacje sanitarne takie jak: cieplne, grzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, a nawet technologiczne (np. filtracja, odpylanie, transport pneumatyczny etc.). Krzysztof po ukończeniu wymaganej praktyki zawodowej zdobył uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalizacji i przynależy do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie swojej kariery zawodowej głównym nurtem branżowym stały się instalacje HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja) oraz powiązane z tym zakresem branże technologiczne. Posiada doświadczenie w dziedzinie projektowania jak również wykonawstwa. W swoich projektach zawsze bada problem od samego źródła, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązanie optymalne dla oczekiwań oraz możliwości finansowych Inwestora. Oczywiście jego wiedza nie opiera się jedynie na wiedzy teoretycznej, ponieważ czynnie prowadzi również inwestycje budowlane. Stąd znane są mu kosztorysy, optymalizacje kosztowe, jak również analizy rozwiązań projektowych. Mierząc się z wieloma problemami zdobył wiedzę, która w tej chwili może być uważana za szeroko pojęte KNOW-HOW. Dzięki temu potrafi szybko i sprawnie dobrać rozwiązanie każdego zagadnienia ze swojej dziedziny.
Sławomir Kowalczyk
Inspektor nadzoru inwestorskiego Branża drogowa
15 letnie doświadczenie w branży drogowej zarówno przy laboratoryjnej diagnostyce nawierzchni jak i w wykonawstwie. Pomoże Inwestorom i Wykonawcom w optymalizacji technologii, by zrealizowane drogi były dobrane jakościowo do swojego przeznaczenia. W swojej pracy skupia się zarówno na szczegółach jak i na przebiegu całej operacji. Dzięki koncepcyjnemu myśleniu pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze.